ตุ๊กตานัทแครกเกอร์

กว่าจะมาเป็น “ตุ๊กตานัทแครกเกอร์”

ตุ๊กตาไม้ที่มีลักษณะเหมือนทหาร หรือที่เรียกว่า ตุ๊กตานัทแครกเกอร์ เราสามารถเห็นได้บ่อยในช่วงเทศกาลคริสต์มาส คนมักนิยมนำตุ๊กตานัทแครกเกอร์มาจัดวางไว้บนชั้น บ้างก็นำมาสำประดับตกแต่งสถานที่ หากสงสัยว่าตุ๊กตาไม้นี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไร วันนี้เราจะมาเล่าประวัติของเจ้าตุ๊กตานัทแครกเกอร์ให้ฟังกัน