NewportNews

ผจญภัยเล็ก ๆ ! นั่งรถบัส (HRT) แบบงง ๆ ไปลงแฮมตัน

ตอนที่มาอยู่ใหม่ ๆ ก็ต้องสำรวจเส้นทางการเดินรถกันสักหน่อย วันที่หยุดงานต้องออกไปทำ social security กับเพื่อน ๆ ก็เลยเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้สำรวจเส้นทางรถบัสไปในตัว