เป็นคนคิดมาก

4 วิธีหยุดอาการคิดมาก ช่วยปรับสมดุลชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ปัญหาที่ทำให้เราต่างกลายเป็นคนคิดมากก็คือความกลัวและความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิต ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สถานการณ์กล่าวว่าหากเป็นแบบนี้ต่อไปก็จะเกิดดาบสองคม การคิดมากนี้สามารถทำลายคุณได้ ดังนั้นคุณจึงควรรู้วิธีที่จะจัดการกับความคิดของตัวเอง 

9 ข้อต่อไปนี้ที่มักเกิดกับคนคิดมาก..รู้แล้วจะเข้าใจ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความกังวลเรื่องต่าง ๆ ที่มากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องเรียน เรื่องความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมา หรือกังวลถึงเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคต […]