overthinking

4 วิธีหยุดอาการคิดมาก ช่วยปรับสมดุลชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ปัญหาที่ทำให้เราต่างกลายเป็นคนคิดมากก็คือความกลัวและความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิต ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สถานการณ์กล่าวว่าหากเป็นแบบนี้ต่อไปก็จะเกิดดาบสองคม การคิดมากนี้สามารถทำลายคุณได้ ดังนั้นคุณจึงควรรู้วิธีที่จะจัดการกับความคิดของตัวเอง