ผลการวิจัยบอกว่า “การตีกลองช่วยรักษาภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล”

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้ยา Prozac (ยาในกลุ่มรักษาโรคซึมเศร้า) อยู่เป็นประจำ ก็อาจต้องทานยาควบคู่กับการเข้าร่วมการตีกลองเป็นกลุ่มแทน

มีผลการวิจัยใหม่พบว่าการเข้าร่วมตีกลองแบบกลุ่มสามารถส่งผลในเชิงบวกในเรื่องของการมีสุขภาพจิตที่ดี ช่วยรักษาภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล ความมั่นใจในการเข้าสังคม และเข้ากับคนในสังคมได้ดีขึ้น

โดยการทดสอบนี้นักวิจัยชาวอังกฤษได้ให้กลุ่มผู้ทดสอบของพวกเขาตีกลอง 90 นาทีทุกสัปดาห์เป็นเวลานานกว่า 10 สัปดาห์ โดยขนาดของกลุ่มผู้เล่นจะอยู่ที่ประมาณ 15 – 20 คน ซึ่งแต่ละคนจะได้รับกลองเจมเบ้ (djembe) ซึ่งเป็นกลองแอฟริกาแบบดั้งเดิม และถูกขอให้นั่งเป็นวงกลมกลับมือกลองคนอื่น ๆ

ผู้เข้าร่วมการทดสอบนี้จะมีส่วนร่วมในการเล่นกลอง โดยมีการพูดคุยกันประมาณ 20% และหลังจากนั้นเวลาอีก 80% ก็จะเป็นการตีกลองร่วมกับคนอื่น

ทำให้นักวิจัยพบว่าการที่ผู้เข้าทดสอบนั้นทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม อย่างเช่น เล่นเกมตอบคำถาม การเข้าร่วมชมรมหนังสือ หรือมีการจัดการประชุม ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่ช่วยรักษาภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวลหรือรับมือกับความเครียดเมื่อต้องเข้าสังคม แต่ในทางกลับกันการรวมกลุ่มตีกลองกลับช่วยรักษาอาการเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 3 เดือนที่มีการติดตามผล

ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือผู้เข้าร่วมการทดสอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนไปในทางที่ดีขึ้น จากแนวโน้มที่ทำให้เกิดภาวะดังกล่าวไปสู่การตอบสนองที่ต่อต้านการเกิดภาวะดังกล่าวนี้

การค้นพบนี้ค่อนข้างสำคัญ เนื่องจากนักวิจัยได้รับรู้ถึงแนวทางการรักษาที่ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเพียงอย่างเดียว และหนึ่งสิ่งที่ส่งเสริมผลข้างเคียงและทางเลือกของการรักษานี้ไม่ได้มุ่งเน้นแค่การระงับอาการเท่านั้น แต่ยังช่วยขจัดภาวะซึมเศร้า และความวิตกกังวลได้อีกด้วย

ถ้าคุณรู้สึกซึมเศร้า หดหู่ วิตกกังวล หรือรู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการรับมือกับสภาพแวดล้อมในสังคม คุณอาจจะต้องลองเข้าร่วมกลุ่มตีกลองท้องถิ่น อย่างเช่น กลองเจมเบ้ หรือถ้าไม่มีก็ลองเริ่มเล่นดนตรีชนิดอื่นดู บางทีสิ่งนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นได้เลยนะ 🙂

ข้อมูลจาก expandedconsciousness, drumconnection, inrhythm, Effects of Group Drumming

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *